Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 66 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 66 Next Page
Page Background

6

The Teacher

1 (155) 2018

Nowa Podstawa

Grzegorz Śpiewak

Teacher, teacher trainer, EFL project manager,

adviser and author. Former president of IATEFL

Poland. Affiliated with Macmillan Education as

Head ELT Consultant for Central & Eastern

Europe and Head of the Advisory Board of the

Teacher Development Institute. President of DOS-

ELTea. Co-founder of High Impact Teachers,

a thriving social media community of language

professionals.

Język na nowej podstawie 2017+

ODCINEK 9

Egzamin 8-klasisty:

pierwsza analiza arkusza przykładowego

Grzegorz Śpiewak

N

a otwarcie nowego roku mocne

uderzenie – analiza opublikowane-

go w grudniu 2017 r. arkusza przy-

kładowego do egzaminu ósmoklasisty! Czy

i jakie kryje niespodzianki, na co wypada

zwrócić szczególnie baczną uwagę, jak in-

formacje o kształcie i poziomie egzaminu

wykorzystać, planując działania dydak-

tyczne z 7-klasistami? O tym właśnie pisze

Grzegorz Śpiewak w 9-tym już odcinku naj-

nowszej Macmillanowej serii artykułów.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny ujrzał

światło dzienne 18 grudnia 2017 r., zgodnie

z zapowiedziami. Jego publikacja kończy

proces upubliczniania informacji o celach

kształcenia językowego w szkole podstawowej,

zapoczątkowany pojawieniem się wczesną

wiosną 2017 r.

Nowej Podstawy Programowej

Kształcenia Ogólnego

dla Języka Obcego

Nowożytnego

, po którym otrzymaliśmy

1 września 2017 r.

Informator o egzaminie

ósmoklasisty z języka angielskiego

. Każdy z

tych dokumentów stanowi uszczegółowienie

poprzedniego, nic więc dziwnego, że z taką

niecierpliwością czekaliśmy właśnie na arkusz

przykładowy. Zastanawialiśmy się wszyscy, na

ile okaże się on wiernym odzwierciedleniem

typów zadań, zaprezentowanych w

Informa-

torze

, a zwłaszcza ich poziomu trudności.

Teraz, kiedy arkusz

1

już mamy, pora na

analizę i pierwsze wnioski, zwłaszcza że

oprócz samego arkusza otrzymaliśmy także

1

Omawiany tu arkusz przykładowy jest do pobrania

ze strony

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

- warto zwró-

cić uwagę, że pod tym linkiem znaleźć można także sześć

wariantów arkusza, przeznaczonych dla uczniów ze spe-

cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów

z autyzmem zespołem Aspergera, uczniów słabowidzą-

cych, uczniów słabosłyszących i niesłyszących, uczniów

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

czy uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym.