Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 66 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 66 Next Page
Page Background

7

The Teacher

1 (155) 2018

Nowa Podstawa

kilkunastostronicowe

Zasady

oceniania

rozwiązań zadań z przykładowego arkusza

egzaminacyjnego

, a także pełną transkrypcję

wszystkich nagrań wraz z plikiem audio.

O tym właśnie jest mój tekst.

Egzamin w liczbach

Arkusz nieprzynosi pod tymwzględemżadnych

zaskoczeń. Zawiera ogółem 12 wiązek zadań (w

Informatorze

była mowa o 12 – 15 wiązkach), w

tym 8 zadań zamkniętych i 6 zadań otwartych,

włączając zadanie na umiejętność pisania, co

stanowi 42% całości. Potwierdziły się także

wcześniejsze zapowiedzi o bardzo dużej wadze

punktowej zadań otwartych - jest to aż

46 %

ogółu dostępnych punktów

(w

Informatorze

podano przedział 40 – 50 %). I, tak jak

zapowiedziano w

Informatorze

, przynajmniej

jedna wiązka w każdej testowanej sprawności

jest testowana przy pomocy zadania otwartego:

Liczba zadań

ogółem

Liczba zadań

otwartych

Rozumienie

ze słuchu

3

1

Znajomość

funkcji

językowych

3

1

Rozumienie

tekstów

pisanych

4

2

Znajomość

środków

językowych

3

1

Wypowiedź

pisemna

1

1

A jak wygląda arkusz przykładowy, jeśli chodzi

o typy zadań? Tu także nie ma niespodzianek,

jeśli ktoś zapoznał się wcześniej z zadaniami

przykładowymi, zamieszczonymi w

Informatorze

:

Liczba zadań Rodzaj zadania

Test wyboru

wielokrotnego

4

zamknięte

Zadania na

dobieranie

4

zamknięte

Zadania na

uzupełnianie

luk

4

otwarte

Gramatykali-

zacja

1

otwarte

Tworzenie

tekstu

pisanego

1

otwarte

Ograniczenia miejsca uniemożliwiają zamiesz-

czenie tu przykładów wszystkich tych typów.

Pierwsze dwa, czyli test wyboru wielokrotnego

i zadania na dobieranie, są jednak bardzo do-

brze znane, choćby z egzaminu gimnazjalnego.

To samo dotyczy zadania ostatniego, na tworzenie

tekstu pisanego – zarówno forma jak i zasady

oceniania zaczerpnięte są wprost z egzaminu

gimnazjalnego i maturalnego. Zaintereso-

wanych odsyłam zatem wprost do arkusza

przykładowego na stronie internetowej CKE,

do której link podałem powyżej. Warto tu

przypomnieć o opublikowanych tam

Zasa-

dach oceniania

. Aż 11 stron z 19 poświęcono

na przedstawienie kryteriów oceny wypowie-

dzi pisemnej i przykładowe odpowiedzi wraz

z proponowaną punktacją – jest to naprawdę

szczegółowy i precyzyjny przewodnik, nie ma

więc większego sensu powtarzać tutaj tej ana-

lizy. W dalszej części tekstu skupię się zatem

na pięciu pozostałych zadaniach otwartych.

To w nich kryje się bowiem kilka niespodzianek,

rzutujących w istotnym stopniu na rzeczywi-

sty poziom trudności arkusza. W tym miejscu

warto przypomnieć, że zgodnie z konstrukcją

reformy programowej pierwsze trzy roczni-

ki zdających egzamin ósmoklasisty powin-

ny otrzymać arkusz na poziomie trudności

okresowo obniżonym do poziomu A2/ A2+,

gdyż będą przygotowywać się do sprawdzia-

nu na podbudowie poprzedniej podstawy

programowej. Jak się zaraz przekonamy, za-

proponowane w arkuszu przykładowe za-

dania otwarte to zdecydowanie duży „+”

w powyższym określeniu…

Gramatykalizacja

Moją analizę ułożyłem pod względem

(subiektywnej z konieczności) oceny stopnia

trudności poszczególnych zadań. Zaczynam

od zadania z bloku na znajomość środków

językowych, które w mojej ocenie przysporzy

zdającym dużych kłopotów.

❯❯❯