Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 66 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 66 Next Page
Page Background

8

The Teacher

1 (155) 2018

Nowa Podstawa

Powodów jest kilka. Po pierwsze, jest ono dłuższe

o 1 zdanie od zadania zaprezentowanego w

Informatorze

. Po drugie, zgodnie z

Zasadami

oceniania

, wymagana jest pełna poprawność

gramatyczna i ortograficzna:

13.1.

have never been

13.2.

took a photo / took photos

13.3

Does she want

13.4

was faster

I po trzecie, z tym typem zadania musieli

mierzyć się uczniowie przystępujący do

rozszerzonej

wersji egzaminu gimnazjalnego

– i wypadał on bardzo kiepsko. W przypadku

egzaminu

ósmoklasisty,

umiejętnością

aktywnego przetwarzania danych językowych

(w tym i pozostałych zadaniach otwartych)

będą musieli się wykazać

wszyscy

zdający!

Uzupełnianie luk [1]:

znajomość funkcji językowych

To zadanie może wydawać się stosunkowo

łatwe, tymbardziej, że w przypadku znajomości

funkcji językowych (podobnie jak zadań na

umiejętności receptywne, zaprezentowanych

poniżej), dopuszcza się pewne odstępstwa

od odpowiedzi oczekiwanych, o ile zostanie

zachowana komunikatywność odpowiedzi.

Diabeł, jak to zwykle, tkwi jednakw szczegółach:

Zdający musi poprawnie zinterpretować kon-

tekst i wpisać w lukę 6.1.

to meet you

, ewentual-

nie:

to collect you / to see you

; dopuszczone

jest także nie w pełni gramatycznie poprawne

to come

, ale na przykład

to drive you

już nie.

W luce 6.2. oczekiwane jest albo

(very) kind of

albo jego synonim

nice of,

jednak pominięcie

przyimka „of” skutkuje już utratą punktu

2

.

Luka

6.3. wymaga kombinacji z odpowiednim cza-

sownikiem modalnym – oczekiwane są:

should

take/ should have / ‘d better bring,

jako „dopusz-

2

Klucz podaje, jako dopuszczalne, wysoce nieprawdopo-

dobne:

great I can depend on …

czalne” klucz podaje w pełni poprawne

must

have/ must take/ need to bring

, zaś jako niepo-

prawne uznaje

give me

, jak również polskie od-

powiedniki, np. weź. Warto przy tym zwrócić

uwagę, że – w przeciwieństwie do wersji tego

zadania, pokazanej w

Informatorze

– zdający

pozbawiony jest w tej wersji zadania jakichkol-

wiek elementów naprowadzających, podanych

w nawiasie.

Uzupełnianie luk [2]:

rozumienie tekstu słuchanego

Kolejnym wyzwaniem jest zadanie na

rozumienie ze słuchu:

Sam typ zadania ani liczba luk do uzupełnienia

nie zaskakują, ale to, jak trzeba przetworzyć

informacje z tekstu nagrania, z pewnością

sprawiłoby duże kłopoty niejednemu

ósmoklasiście!

Oto

zapis

nagrania,

z zaznaczonymi fragmentami, potrzebnymi

do prawidłowego uzupełnienia luk:

Man:

Did you know that theworddinosaur comes

from ancient Greek? In this language it

meant a ‘terrible lizard’

. Some dinosaurs

were the biggest and strongest animals

that have ever lived on Earth, but some

were the size of a chicken.

The biggest dinosaurs were 37 metres long

and

12 metres tall

! What’s interesting is

that the biggest dinosaurs ate only plants.

They grew so big because they were always

hungry and there were a lot of bushes and

trees around. The dinosaurs that ate meat

did not grow that big

.

To learnmore about the world of dinosaurs

and ride some amazing rollercoasters,

come to our adventure park called The Lost

Kingdom. The standard ticket is £24, but if

you download our free mobile application,

you can enter the park for only £18 on

Tuesdays and Thursdays

.

❯❯❯