Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 66 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 66 Next Page
Page Background

9

The Teacher

1 (155) 2018

Nowa Podstawa

Luka 3.1 wymaga wpisania

terrible lizard

– wprawdzie dopuszczalne są pojedyncze

literówki, nie zmienia to jednak faktu, że

uczeń musi poradzić sobie ze stosunkowo

rzadkim słówkiem, zwłaszcza w zestawieniu z

przymiotnikiem

ancient

(podanymna prawo od

luki). Przynajmniej jednak pożądany wyraz pada

w nagraniu (ale patrz poniżej …). Podobnie jest

w przypadku drugiej luki, gdzie należy wpisać

12 metres/ twelve metres

(lub „metres”), przy

czym bezpośrednio przed tym fragmentem

występuje dystraktor

37 metres

. To jednak nic

w porównaniu do głębokości przetworzenia

informacji, którąmusi zademonstrowaćzdający

w pozostałych dwóch przypadkach! Wyraz

smaller,

oczekiwany w luce trzeciej, nie dość

że w ogóle nie pada w nagraniu, to wpisanie

go wymaga odpowiedniego zinterpretowania

zaznaczonego na zielono fragmentu

did not

grow that big

, a tak naprawdę do zrozumienia

sensu dwóch poprzednich zdań

3

! Niemal

równie dużej ekwilibrystyki wymaga luka

ostatnia: oczekiwana odpowiedź to

twice

– do

której dojść można, poprawnie interpretując

fragment

on Tuesdays and Thursdays

… Autorzy

testu dopuszczają wprawdzie także

two times

/ two days / on Tuesdays and Thursdays during

,

odrzucają jednak samo

Tuesdays and Thursdays

,

co jasnopokazuje, żezadanieniemacharakteru

prostego dyktanda, gdyż jego twórcom chodzi

o istotne podwyższenie oczekiwań, zarówno

pod względem operacji stricte językowych

(typu: znalezienie wyrazu o znaczeniu

przeciwnym), jak i wyzwań kognitywnych, takich

jak interpretacja mniejszych lub większych

fragmentów

wypowiedzi.

Niewątpliwie

dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że zdający

musi tym wszystkim oczekiwaniom sprostać,

nie mając dostępu do zapisu nagrania, a jedynie

na podstawie dwukrotnego wysłuchania tego

tekstu …

Uzupełnianie luk [3]:

rozumienie tekstu pisanego

Ten i kolejny test luk pochodzą z części na

rozumienie tekstów pisanych. Tym samym

odpada jeden ważny rodzaj wyzwania, zdający

może bowiem wielokrotnie sięgać do tekstów

źródłowych. Jednak i w tym i w kolejnym

omawianym przypadku autorzy podnieśli dość

wyraźnie poziom trudności zadań w stosunku

do ich odpowiedników z

Informatora

.

3

Dopuszczalne jest także odpowiedź not bigger , ewentual-

nie literówka w wyrazie smaller, ale nie bigger czy not big.

Po pierwsze, sam tekst jest dużo dłuższy

niż analogiczny tekst w

Informatorze

. I po

drugie, po raz kolejny widać wyraźnie,

że naczelnym zamiarem twórców tego

i innych zadań otwartych jest, opisywane

także przeze mnie we wcześniejszym tekście

4

tej serii, wymuszenie na zdającym aktywnego

przetwarzania materiału, zarówno pod

względem językowym jak i kognitywnym.

Czasem dotyczy to pojedynczego wyrazu, jak

w luce 9.1, w której

was a Scotsman

należy

przetworzyć na

Scotland

. Zdarza się też,

jak w luce 9.2, że przetworzenie dotyczy

nie samej luki, lecz kontekstu, który należy

zinterpretować (

Selkirk …wanted to become

Selkir’s dream was to

…”). Ale bywa znacznie

trudniej. Po to, by poprawnie wpisać

an English crew

(lub:

an English ship

) w luce 9.4,

trzeba nie tylko poprawnie zinterpretować

was saved by

jako kontekstowy synonim

was

able to leave the island with them

, ale

też odrzucić pojawiające się dwukrotnie

nawiązanie do Hiszpanów. Nie mówiąc o luce

9.3 – żeby wpisać

he had a fight / he fought

,

trzeba nie tylko przetworzyć językowo

zaznaczony na niebiesko fragment

after

a fight with the captain

, ale – co być może

okaże się równie trudne – odrzucić jako

dystraktory całkiem sensowne alternatywy,

które pojawiają się bezpośrednio wcześniej

(por.

got into trouble,

czy

became a pirate

).

4

Patrz

„Egzamin 8-klasisty: co naprawdę kryje Informator

CKE ...?!”, The Teacher

10(152)2017.

❯❯❯