Table of Contents Table of Contents
Previous Page  II / 66 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page II / 66 Next Page
Page Background

Próbny egzamin

ósmoklasisty

2018

Zgłoś udział już teraz!

Zeskanuj kod lub wejdź na stron

ę http://bit.ly/2BxlWLa

5-9 marca 2018 r.

‚

pełny arkusz z nagraniami

na 90 minut

‚

ogólnopolski zasięg

‚

raport diagnostyczny

z komentarzami eksperta

‚

bezpłatny udział

i analiza wyników

Stwórz uczniom symulację warunków egzaminacyjnych