The Teacher 05(139)2016 - page 9

9
5 (139) 2016
Trends
zmysłowego i indywidualnego zaangażowania
(tzw.„efektu JA”– jarobię, ja lepiejzapamiętuję).
Siła obrazu jest tak duża, że w niektórych
technikach pamięciowych wystarczy jedynie
obrazprzywoływanyoczamiwyobraźni. Jednak
własnoręczne wykonanie zadania powoduje,
że
trwałość śladów pamięciowych wzrasta
KILKUKROTNIE
.
JAKNAJEFEKTYWNIEJWYDOBYĆ
TENPOTENCJAŁ?
Przeanalizujmypewienprzykład.
Załóżmy, że na danych zajęciach poznajemy
nowe słówka związane z dziedzinami sportu
(np. Longman Repetytorium Szóstoklasisty,
str. 3). Zawsze w przypadku stosowania
mnemotechnik warto robić
rozgrzewki
umysłowe
, które otworzą szufladki skojarzeń
w naszych głowach i pobudzą aktywność
neuronów w okolicach tematów, które będą
głównym zagadnieniem.
Jak to zrobić?
Abypobudzićskojarzenia,wartoodwołaćsiędo
doświadczeń uczniów i poprosić, by w parach
porozmawiali o tym, jaką dyscyplinę sportu
lubią czymożeuprawiają.Można też poprosić,
bywymienili trzy rzeczy lub zdolności, które są
niezbędne do tego, by w danej dziedzinie być
dobrym.Możnarównieżuruchomić
nietypowy
rodzaj skojarzeń
i zapytać, która dyscyplina
sportu jest najdziwniejsza albow której używa
sięnajśmieszniejszychakcesoriów lub strojów.
Idąc dalej,
warto intensywniej pobudzić
zasoby wyobraźni
i poprosić, by uczniowie
zamknęli oczy
i wyobrazili sobie, w jakiej
dyscyplinie chcieliby
osiągnąć mistrzostwo.
Niech wyraźnie zobaczą
moment, w którym
osiągają sukces. Jak wtedy wyglądają,
co się
dziejedookoła, gdzie są, jak się czują…?
Tak
rozgrzany umysł ma większe szanse
na skoncentrowanie się i zakotwiczenie
w temacie związanym z nauką nowych
słówek z danej dziedziny. Tym samym szlak
do pochłaniania nowych informacji zostaje
przetarty.
W przypadku nauki nowych słówek poprzez
korzystaniezprostychskojarzeń iwzmacnianie
naukidziękisystemowipodwójnegokodowania
jedną z prostszych metod jest
RYSOWANIE
ZNACZENIA
obok poznawanego słowa. Jest to
wstęp,ajednocześnietreningdomnemotechnik
wyższego rzędu, wykorzystujących obrazy
i potencjał myślenia wizualnego
jako siłę
wspierającą zapamiętywanie.
Dlaczego takniewieleosób to robi?Boprzyjęło
się, że rysunki powinnybyćartystyczne i ładne.
Otóżnie!
Reguła „dłoń pamięta”
polega na tym,
że jeśli
poza zapisaniem poznawanego
słowa dorysujemy
w jego okolicy nawet
najprostszy symbol jego
znaczenia
, to
prawdopodobieństwo
zapamiętania
wzrasta
minimum
dwukrotnie
. Ważne, by w
czasie
wykonywania rysunku zapisane słowo
było cały czas w polu widzenia, a ponadto
należy je wymawiać – w myślach lub na
głos (w zależności od możliwości) – najlepiej
kilkakrotnie.Należypamiętać, żenowe
słówka
powinny być
zapisywane DRUKOWANYMI
literami, ponieważ informacje pisane w ten
sposób mózg uznaje za istotniejsze i z reguły
wyróżniająsięonena tle linearnie,monotonnie
pisanegoodręcznie tekstu.
I...,II,1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...IV
Powered by FlippingBook