The Teacher 05(139)2016 - page 6

6
5 (139) 2016
Trends
Mnemotechniki
-
obraz, wyobraźnia i pozytywne emocje
w służbiepamięci
EdytaMadej
a początku muszę podkreślić, że
magiczne sposoby na zapamiętywanie
nie istnieją! Ale jest i
dobrawiadomość
, istnieją
proste reguły
, które od zawsze
wspierały
nasze
zapamiętywanie
. Tylko
właściwie – jeśli są tak proste i tak łatwo
dostępne, to dlaczego nadal mamy tak
duży problem z trwałym kodowaniem
i odtwarzaniem informacji?
Odpowiedź jest prosta: ponieważ rzadko
korzystamy z nich w sposób intencjonalny
i zgodny ze strategiami wzmacniającymi
zapamiętywanie.
MNEMOTECHNIKI
to niektóre
ze sposobówwspieraniaowych strategii.
CZYMWŁAŚCIWIESĄMNEMOTECHNIKI?
To
TECHNIKI PAMIĘCIOWE
, które ułatwiają
zapamiętywanie, przechowywanie i odtwarzanie
informacji (zarówno słówek, jak i elementów
wdanej kolejności, a także złożonych struktur).
EdytaMadej
Trener umiejętności poznawczych, trener
grupowy, doradca psychospołeczny, propagator
myślenia wizualnego pracujący z osobami we
wszystkich grupach wiekowych. Od 2003 roku
prowadzi szkolenia z doskonalenia umiejętności
poznawczych, którepobudzają rozwój inteligencji,
podnoszą efektywność uczenia się, nauczania
i rozwoju talentów,wspierająprocesyzarządzania
wiedzą, wizualizacji i przetwarzania informacji
oraz prezentacji materiałów edukacyjnych
i szkoleniowych, a także zdolności kreatywnego
myślenia i rozwiązywania problemów. Autorka
i ilustratorka wideo szkoleń Pearson poświęconych
mnemotechnikom-
I,II,1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...IV
Powered by FlippingBook