The Teacher 05(139)2016 - page IV

Więcej informacji i przykładowe
lekcjena
NOWOŚĆ
domatury rozszerzonej
• zadaniaegzaminacyjnenapoziomie
rozszerzonym
wewszystkich sekcjach
utrwalającychumiejętności językowe;
różnorodne zadania rozwijające
słownictwo z naciskiemna
kolokacje,
związki wyrazowe i wyrażenia
czasownikowe;
•obszerne sekcjeutrwalające
środki
językowe
;
banki użytecznych zwrotów,
modelowe
wypowiedzi ustne i pisemne
.
Repetytoriumdopoziomu rozszerzonego
zawiera:
I...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,III IV
Powered by FlippingBook