The Teacher 05(139)2016 - page 7

7
5 (139) 2016
Trends
Nazwa „mnemotechnika” pochodzi od greckiego
słowa „
MNEME
”, oznaczającego
PAMIĘĆ
.
Na czymopiera się siłamnemotechnik?
Na kilku podstawowych zasadach zapa-
miętywania i 3filarachwspierających strategie
pamięciowe.
Podstawowe
ZASADYZAPAMIĘTYWANIA
:
Nasz mózg lepiej koduje rzeczy
DZIWNE
I NIETYPOWE
(np. niezwykle duże czy też
występującewwyjątkowych ilościach albo
niebanalnych formach).
Dlaczegotaksiędzieje?Ponieważwszystko,
co nowe i nieznane, przyciąga uwagę
i intensywniej aktywuje sieci neuronalne
(w przeciwieństwie do rzeczy oczywistych
i typowych). Czasem wystarczy delikatnie
zmienić sposób przedstawiania wiedzy
lub metodę przetwarzania informacji,
bywzbudzić tenefekt.
OBRAZOWANIE
– lepiej zapamiętujemy
rzeczy, które zobaczyliśmy, niż tylko te,
októrychusłyszeliśmy
.
Obrazy znacznie intensywniej przykuwają
nasząuwagęniżprzeczytaneczyusłyszane
słowa. A jeśli dodatkowo prawidłowo
wyjaśniają
dany
fragment
wiedzy
i ułatwiają jego zrozumienie, to na dłużej
utrzymują koncentrację uczącego się.
Co ważne, poza tradycyjnymi obrazami
w
mnemotechnikach
strategiczne
znaczenie będą miały te, które potrafimy
stworzyć lubodtworzyćwwyobraźni.
RUCH I AKCJA
– czyli inaczej dynamika
iwzmocnieniezapamiętywaniadziałaniami
wielozmysłowymi w czasie procesów
nauki.
Dzięki nim intensywniej aktywuje się
większa część neuronów, a tym samym
trwalsze stają się nowe połączenia
neuronalne.Ciekawe jest,żeowadynamika
może zaistnieć jedynie w wyobraźni
uczącego się i niekiedydajenawetwiększy
efekt trwałości zapamiętywania niż
obejrzana np. na nośnikach zewnętrznych
(TV).
POZYTYWNE EMOCJE
– powiązane
z
pozytywną
atmosferą
podczas
przyswajaniawiedzy.
Życzliwa i bezpieczna atmosfera powoduje
otwarcie się na przyjmowanie nowych
informacji i aktywuje do większego działania
w procesie uczenia poprzez pozytywne
wzmocnienie.
To
właśnie
te
podstawowe
zasady
zapamiętywania są budulcem do tworzenia
3 filarówwspierających pamięć
za pomocą
mnemotechnik.Owe
FILARY
to:
DZIAŁANIAWIELOZMYSŁOWE
Działania wielozmysłowe to bodźce, które
mogą być zarówno
dźwiękowe, wzrokowe,
motoryczne, dotykowe,
jak i
emocjonalne
.
Todzięki ich różnorodności i wielokanałowości
I,II,1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...IV
Powered by FlippingBook