The Teacher - Informacje dla reklamodawców - page 2

Tytuł:
“The Teacher”
Wydawca:
THE TEACHER
Adres wydawcy:
ul. Białobrzeska 15 lok. 113, 02-370Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. Białobrzeska 15 lok. 21, 02-370Warszawa
NIP, REGON:
951-154 - 66-38 / 015595102
tel, fax:
(22) 425 19 44 / (22) 213 84 40
e-mail, www:
/
Rejestracja tytułu:
Sąd Okręgowy wWarszawie poz Pr. 12063
ISSN:
1644-2059
Indeks:
374385
Nakład:
20 tys egz.
Objętość:
64 str. + 4 okładki
Częstotliwość wydawnicza:
miesięcznik (10 wydań w roku,
numery czerwiec-lipiec oraz sierpień-wrzesień
są łączone)
Cena egzemplarza:
15 zł (z 8% VAT)
Cena prenumeraty:
99 zł (z 8% VAT) – prenumerata roczna
99 zł (z 8% VAT) – przedłużenie prenumeraty
rocznej
Cena reklamy:
600 zł do 9 500 zł
InformacjeomagazynieTheTeacher
Sprzedaż:
Prenumerata indywidualna 9 tys. egz.
Prenumerata korporacyjna 2 tys. egz.
Sprzedaż detaliczna 5 tys. egz.
Sprzedaż numerów archiwalnych do 100%
Sprzedaż numerów archiwalnych na CD
Dystrybucja:
Sprzedaż bezpośrednia:
Prenumerata tradycyjna i prenumerata online
RUCH, EMPiK, Księgarnie językowe, Targi i
Konferencje
Dane techniczne:
Format 203 x 285mm
papier środka 90 g/m2, kredamat
papier okładki 170 g/m2, kreda błysk, lakier UV
INFORMACJE DLAREKLAMODAWCÓW
1 3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook