The Teacher - Informacje dla reklamodawców - page 3

TheTeacher „wpigułce”
The Teacher tomagazyn adresowany do nauczycieli języka angielskiego,
metodyków, studentów kierunków
filologicznych, dyrektorów szkół językowych oraz wydawców. Miesięcznik
uznawany jest za opiniotwórcze źródło informacji w branży ELT zarówno
w Polsce, jak i w ponad 20 krajach świata.
W każdym numerze znajdziecie Państwo wiele ciekawych artykułów, recenzji,
reportaży oraz praktycznych porad przydatnych w nauczaniu języka
angielskiego oraz poznawaniu kultury krajów anglosaskich.
TREŚĆMAGAZYNU
informacje o nauczaniu języka angielskiego w Polsce i na świecie
artykuły przybliżające tradycję, kulturę Anglii i krajów anglojęzycznych
gotowe ćwiczenia przygotowane w formie łatwej do wykorzystania
na zajęciach
eseje znanych postaci ze świata ELT
wywiady z autorami książek oraz „guru” branży ELT
pracemłodych nauczycieli, trenerów i metodyków
trendy w nauczaniu
recenzje
możliwości szkoleniowe i wyjazdowe dla nauczycieli
raporty dotyczące produktów i usług kierowanych do nauczycieli
i wiele innych
GRUPADOCELOWA
wszyscy nauczyciele i metodycy nauczania języka angielskiego
nauczyciele i metodycy innych języków obcych
teacher trainers
wykładowcy akademiccy
studenci kolegiów językowych oraz wydziałów fi lologii angielskiej
dyrektorzy szkół publicznych, prywatnych oraz szkół językowych
wydawcy i księgarze
biblioteki publiczne, szkolne i uniwersyteckie
ATUTYMAGAZYNU THE TEACHER
wszechstronność poruszanych zagadnień, przystępność i atrakcyjność
forma prezentowanych informacji oraz wtórna grupa czytelników
magazynu (uczniowie)
możliwość samodoskonalenia poprzez ukierunkowane pogłębianie wiedzy,
inspirację, rozwijanie zainteresowań i samorealizację
bardzo wysoki poziommerytoryczny i edytorski pisma
najwyższa w Polsce rozpoznawalność tytułu
spośród pism branży ELT (91,3%)
INFORMACJE DLAREKLAMODAWCÓW
1,2 4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook