The Teacher - Informacje dla reklamodawców - page 4

Naszamisja
Działamy dla nauczycieli z misją dostarczania wiedzy, informacji
i materiałów na najwyższym poziomie, pomagających imw procesie
samodoskonalenia, dbając o stałe podnoszenie jakości nauczania.
WTÓRNAGRUPACZYTELNIKÓW
THE TEACHER
Sprzedaż magazynu The Teacher wynosi
70% - 80% nakładu co stanowi
14 000 – 16 000 egz. Przy założeniu,
że liczba nauczycieli wykorzystująca
ćwiczenia i artykuły zawarte wmagazynie
The Teacher w swojej codziennej pracy
wynosi 8% odbiorcówmiesięcznika
(1 200 osób), oraz że średnio każdy
nauczyciel prowadzi zajęcia w 3 klasach
w każdej z nich dla grupy 30 uczniów
wnioskować możemy, że średnia wtórna
grupa odbiorcówmagazynu The Teacher
może liczyć: 1 200 x 90 = 108 000.
DODATKOWADZIAŁALNOŚĆ THE TEACHER
Konsultacjemetodyczne oraz opracowywanie programów nauczania
pod konkretne potrzeby szkoleniowe (ESP).
Modernizacje i ujednolicanie programów nauczania – specjalna oferta
dla Studiów JęzykówObcych.
Badania rynku oraz prowadzenie programów pilotażowych nowych
podręczników i produktów edukacyjnych wraz z kompleksowym
raportingiem.
Szkoleniametodyczne oraz szkoleniamiękkie dla nauczycieli języków
obcych w systemie zamkniętym oraz otwartym.
Organizowanie ogólnopolskiej konferencji dla nauczycieli
języka angielskiego Teacher Class.
Organizowanie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych dla nauczycieli
oraz osób uczących się języka angielskiego.
Prowadzenie klubu nauczycieli języka angielskiego.
NASI PARTNERZY:
European
Language
Label
W październiku 2005 roku The Teacher otrzymał z rąk
Komisarza Unii Europejskiej oraz Ministra Edukacji
Narodowej RP prestiżową nagrodę EUROPEAN
LANGUAGE LABEL za nowatorskie inicjatywy w
nauczaniu języków obcych.
INFORMACJE DLAREKLAMODAWCÓW
1,2,3 5,6,7,8
Powered by FlippingBook