The Teacher - Informacje dla reklamodawców - page 5

INFORMACJE DLAREKLAMODAWCÓW
Duży wybór rozmiarów i form reklamy, jak też duża elastyczność ofertowa
magazynu „The Teacher” pozwala na zaspokojenie oczekiwań każdego, nawet
najbardziej wymagającego klienta. Spośród oferty wizerunkowej reklamy
polecamy Państwa uwadze:
dużoformatową reklamę na rozkładówce
reklamy całostronicowe na stronach
redakcyjnych oraz okładkach
reklamy całostronicowe oraz mniejsze
formaty na stronach redakcyjnych
paski i moduły reklamowe
banderole i inne nietypowe formy reklamy
Wielu naszych klientów ceni sobiemożliwość
zamieszczania wmagazynie „The Teacher”
artykułówmetodycznych, szkoleniowych,
informacyjnych, wywiadów ze swoimi autorami,
czy relacji z różnych wydarzeń.
Dla reklamodawców chcących docierać do swoich
klientów poprzez słowo drukowane polecamy:
artykuł reklamowy lub sponsorowany
recenzja
zamieszczanie kuponu rabatowego lub konkursowego
wzmianka o wydarzeniu lub harmonogramwydarzeń
Długoletnia współpraca z wieloma klientami wskazuje, iż dużym
zainteresowaniem cieszy sięmożliwość połączenia różnych form reklamy,
a największą popularnością cieszą się pakiety reklamowe, które opracowujemy
wspólnie z klientem, często na cały rok z góry. Rozwiązanie takie usprawnia
nam pracę, pomaga zaplanować rozmieszczeniemateriału wmagazynie,
a klientowi przynosi konkretne korzyści w postaci znaczących rabatów.
Dla reklamodawców chcących oszacować wartość rocznego pakietu
reklamowego proponujemy następujące warianty pakietów:
pakiet zawierający wyłącznie reklamę
wizerunkową
pakiet zawierający reklamę wizerunkową
i recenzje
pakiet zawierający reklamę wizerunkową
oraz artykuł(y) reklamowy lub sponsorowany
pakiet zawierający reklamę wizerunkową,
artykuł(y) reklamowy lub sponsorowany
pakiet zawierający artykuł(y) reklamowy,
sponsorowany i/lub recenzje
Pakiety reklamowe łączyć można również z innymi, niestandardowymi
formami reklamy, jak też z reklamą w Internecie za pośrednictwem
strony internetowej
.
Rodzaje reklamy
1,2,3,4 6,7,8
Powered by FlippingBook