The Teacher - Informacje dla reklamodawców - page 7

INFORMACJE DLAREKLAMODAWCÓW
Harmonogramwydawniczy
nr
magazynu miesiącwydania data
zlecenia
data
materiałów
data
druku
wysyłka
prenumeraty
2017
1/145/2017
styczeń
17.12.2017 20.12.2017 02.01.2017 02.01.2017
2/146/2017
luty
18.01.2017 24.01.2017 30.01.2017 01.02.2017
3/147/2017
marzec
18.02.2017 22.02.2017 27.02.2017 01.03.2017
4/148/2017
kwiecień
18.03.2017 22.03.2017 27.03.2017 01.04.2017
5/149/2017
maj
18.04.2017 22.04.2017 29.04.2017 01.05.2017
6-7/150/2017 czerwiec - lipiec 17.05.2017 24.05.2017 29.05.2017 31.05.2017
8-9/151/2017 sierpień - wrzesień 19.08.2017 23.08.2017 30.08.2017 30.08.2017
10/152/2017
październik
17.09.2017 23.09.2017 27.09.2017 30.09.2017
11/153/2017
listopad
16.10.2017 21.10.2017 30.10.2017 30.10.2017
12/154/2017
grudzień
15.11.2017 22.11.2017 27.11.2017 02.11.2017
Szczegółowe warunki techniczne przygotowania reklam do publikacji dostępne są w redakcji The Teacher
artykuł reklamowy /
artykuł
sponsorowany
3 000 zł
Artykuł reklamowy lub sponsorowany nie
powinien przekraczać objętości 12 000 znaków
(liczonych ze spacjami). Do artykułu dołączyć
wykresy, diagramy, logo, itp.) w osobnych
plikach, w rozdzielczości nie mniejszej niż 300
dpi oraz dodatkowo zdjęcie oraz krótką bionotkę
o autorze. Każdy autor wypełnia również
„Licence to publish” i przesyła na adres redakcji.
recenzja gotowa
300 zł
Gotowa recenzja powinna zawierać:
1) Tytuł publikacji
2) Autora(-ów) publikacji,
3) nazwę wydawcy i rok wydania
4) tekst recenzji,
Tekst recenzji nie powinien przekraczać
.)imajcaps ez hcynozcil( wókanz 000 3
Na końcu recenzji powinien znajdować się
okładki należy dostarczyć w osobnym pliku,
w rozdzielczości niemniejszej niż 300 dpi.
recenzja redakcyjna 600 zł
Recenzja redakcyjna przygotowywana jest
na podstawie produktu (publikacji) przesłanej
do redakcji The Teacher w wersji dostępnej
w sprzedaży detalicznej. Można również dołączyć,
okładki w rozdzielczości niemniejszej niż 300 dpi.
INSERTY
W całym nakładzie
do 4 stron A4
katalog
(waga do 150g)
katalog
(waga do 300g)
płyta CD lub DVD
50 gr / szt.
80 gr / szt.
95 gr / szt.
99 gr / szt. Inserty do części nakładu
+15%
Dodatkowe
opłaty / rabaty
Opracowanie artykułu reklamowego
+ 10%
+ 300 zł
Przedpłata dokonana do 15 dniamiesiąca poprzedzającego
wydanie
-
5%
Zlecenie reklamowe do 30 listopada 2012 na cały rok 2013
do - 50%
Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć 23% podatku VAT
1,2,3,4,5,6 8
Powered by FlippingBook