The Teacher 155

6 The Teacher  1 (155) 2018 Nowa Podstawa Grzegorz Śpiewak Teacher, teacher trainer, EFL project manager, adviser and author. Former president of IATEFL Poland. Affiliated with Macmillan Education as Head ELT Consultant for Central & Eastern Europe and Head of the Advisory Board of the Teacher Development Institute. President of DOS- ELTea. Co-founder of High Impact Teachers, a thriving social media community of language professionals.              Język na nowej podstawie 2017+ ODCINEK 9 Egzamin 8-klasisty: pierwsza analiza arkusza przykładowego Grzegorz Śpiewak N a otwarcie nowego roku mocne uderzenie – analiza opublikowane- go w grudniu 2017 r. arkusza przy- kładowego do egzaminu ósmoklasisty! Czy i jakie kryje niespodzianki, na co wypada zwrócić szczególnie baczną uwagę, jak in- formacje o kształcie i poziomie egzaminu wykorzystać, planując działania dydak- tyczne z 7-klasistami? O tym właśnie pisze Grzegorz Śpiewak w 9-tym już odcinku naj- nowszej Macmillanowej serii artykułów. Przykładowy arkusz egzaminacyjny ujrzał światło dzienne 18 grudnia 2017 r., zgodnie z zapowiedziami. Jego publikacja kończy proces upubliczniania informacji o celach kształcenia językowego w szkole podstawowej, zapoczątkowany pojawieniem się wczesną wiosną 2017 r. Nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego dla Języka Obcego Nowożytnego , po którym otrzymaliśmy 1 września 2017 r. Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego . Każdy z tych dokumentów stanowi uszczegółowienie poprzedniego, nic więc dziwnego, że z taką niecierpliwością czekaliśmy właśnie na arkusz przykładowy. Zastanawialiśmy się wszyscy, na ile okaże się on wiernym odzwierciedleniem typów zadań, zaprezentowanych w Informa- torze , a zwłaszcza ich poziomu trudności. Teraz, kiedy arkusz 1 już mamy, pora na analizę i pierwsze wnioski, zwłaszcza że oprócz samego arkusza otrzymaliśmy także 1 Omawiany tu arkusz przykładowy jest do pobrania ze strony https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017 - warto zwró- cić uwagę, że pod tym linkiem znaleźć można także sześć wariantów arkusza, przeznaczonych dla uczniów ze spe- cjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla uczniów z autyzmem zespołem Aspergera, uczniów słabowidzą- cych, uczniów słabosłyszących i niesłyszących, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, czy uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjE0MzI=